Export krimpt 9 procent in eerste halfjaar.

Export

In de eerste helft van 2020 was de uitvoer van goederen bijna 23 miljard euro lager dan in dezelfde periode van 2019. Dat is een afname van 9 procent. In het eerste kwartaal was de export nog vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar in het tweede kwartaal daalde de goederenexport met 17 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse goederenhandel en de publicatie Nederland Handelsland.

De Nederlandse export had, naast de coronacrisis, te maken met fors lagere handelsprijzen. De exportprijzen daalden in het eerste kwartaal met circa 2 procent. In het tweede kwartaal waren de uitvoerprijzen circa 6 procent lager dan een jaar eerder. Vooral de prijzen van olie en gas waren lager.

De totale exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij daalde in het eerste halfjaar van 2020 met ruim 16 miljard euro naar bijna 128 miljard euro (11 procent). Tegelijkertijd nam de wederuitvoer van goederen af met bijna 6,5 miljard euro. Daarmee is 72 procent van de exportkrimp toe te schrijven aan de uitvoer van Nederlands fabricaat. De bijdrage aan de economie van export van Nederlandse makelij is groter dan die van wederuitvoer. Aan één euro goederenexport van eigen makelij verdiende Nederland in 2018 51 cent, aan wederuitvoer 14 cent.1e kwartaal20192e kwartaal1e kwartaal20202e kwartaal050100150Goederenexport, eerste halfjaarNederlandse makelijWederuitvoermld euroDownload CSVToon tabelGoederenexport, eerste halfjaar.

Export naar Verenigd Koninkrijk relatief zwaarst getroffen

Van de belangrijkste exportbestemmingen van Nederlands fabricaat kromp de export naar het Verenigd Koninkrijk met afstand het sterkst. De uitvoer van goederen van Nederlandse makelij naar het VK is in het eerste halfjaar met bijna 2,5 miljard euro (23 procent) gedaald. Circa 30 procent van deze afname komt door minder export van olie en gas. Het VK is inmiddels in rangorde de vijfde afnemer van goederen van Nederlandse makelij. Eind 2019 stond het VK nog op plaats drie.

Duitsland blijft de belangrijkste exportbestemming. De export naar Duitsland daalde in de eerste helft van dit jaar met 12 procent. Van de belangrijkste exportbestemmingen is China met een groei van 18 procent een positieve uitzondering.
2020Duitsland20192020België20192020Frankrijk20192020Verenigde Staten20192020Verenigd Koninkrijk20192020China20192020Italië20192020Spanje2019051015202530Exportwaarde Nederlandse makelij naar bestemming1e kwartaal 20202e kwartaal 20201e kwartaal 20192e kwartaal 2019mld euroDownload CSVToon tabelExportwaarde Nederlandse makelij naar bestemming

Export binnen Europa 13 procent lager

Ruim twee derde van de export van Nederlandse makelij wordt verkocht in Europa. De export van in Nederland geproduceerde goederen nam binnen Europa in het eerste halfjaar van 2020 af met ruim 13 miljard euro. Dat is 13 procent minder dan een jaar eerder. Het exportverlies naar het Amerikaanse continent was 16 procent. De export naar Azië nam toe met 2 procent. Naast de groei naar China werd ook naar Zuid-Korea beduidend meer geëxporteerd.
EuropaAziëAmerikaAfrikaOceanië en overig0255075100125Export van Nederlandse makelij, eerste halfjaar20192020mld euroDownload CSVToon tabelExport van Nederlandse makelij, eerste halfjaar

Een vijfde van de export is chemie

De Nederlandse chemische industrie leverde met een export van ruim 25 miljard euro (20 procent) de grootste bijdrage in het exportpakket van Nederlandse makelij. De export van minerale brandstoffen nam in de eerste helft van 2020 af met 7,3 miljard euro. Hierdoor daalde de bijdrage van minerale brandstoffen aan de export van Nederlands fabricaat van 16 procent tot 13 procent.Chemische productenVoeding en drankenMachinesFabricatenMinerale brandstoffenGrondstoffen en natuurproductenVervoermaterieel051015202530Export van Nederlandse makelij, eerste halfjaar20202019mld euroDownload CSVToon tabelExport van Nederlandse makelij, eerste halfjaar

Meer weten, ook over de verwevenheid van handelsstromen tussen Nederland en de rest van de wereld (2019 en eerder)? Lees de publicatie Nederland Handelsland.

Bronnen